Beproefd concept waar sessies werken

Het concept van Loods7a is het resultaat van een bijzondere zoektocht. We hebben onderzocht op welke wijze een locatie het succes van een bijeenkomst positief kan beïnvloeden. Niet voor niets is de slogan (pay off) bij ons logo ‘waar sessies werken’. Het concept is gebaseerd op de volgende pijlers:

Geheel en exclusief tot je beschikking

Privacy, flexibiliteit in gebruik en keuzevrijheid zijn de drie uitgangspunten voor onze keuzen om slechts één klant tegelijk in Loods7a te ontvangen en om het personeel alleen aanwezig te laten zijn als het moet of als de klant het wil. Organisaties stellen in onze informatiegedreven samenleving steeds hogere eisen aan privacy. En waarom risico’s nemen als het niet hoeft? Sessies verlopen niet altijd zoals gepland en vereisen soms een verandering van werkvorm. De flexibiliteit om op dat moment te kunnen wisselen van ruimte passend bij de werkvorm is bijzonder waardevol. Keuzevrijheid ontstaat doordat de deelnemers geen rekening hoeven te houden met anderen. Je vrij voelen in het maken van je eigen keuzen activeert deelnemers en laat ze (nog) meer eigenaarschap nemen voor het succes en de resultaten van de bijeenkomst.

Uitgekiend ontwerp en inrichting

Loods7a is ontworpen vanuit de ambitie om elke denkbare bijeenkomst optimaal te ondersteunen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de inzichten in de wisselwerking tussen gedrag en omgeving. De wetenschappelijk term is Affordance; de leer die het gedrag beschrijft die voorwerpen (en als zodanig ruimten) oproepen. Affordance is gebaseerd op kennisgebieden zoals omgevingspsychologie, industrial design, wahrnehmungspsychologie en kunstmatige intelligentie. Wij nodigen u graag uit voor een bezoek aan onze locatie waar wij de toepassing in ontwerp en inrichting kunnen tonen en toelichten.

Geheel aan ruimten is meer dan de som

Elke ruimte in Loods7a is ontworpen om een klant optimaal te ondersteunen bij het bereiken van specifieke doelen. Zo is de Directiekamer heel geschikt voor onderhandelen, prioriteren en besluitvorming. Terwijl het Atelier zich in haar inrichting en faciliteiten richt op het creatieve deel in een sessie. Deze ruimte stimuleert juist het brainstormen en het denken buiten de kaders.

Wij hebben alle mogelijk doelen van een bijeenkomst, een sessie geïnventariseerd en toebedeeld aan een archetype van een ruimte (specifieke sfeer en gebruiksmogelijkheden). Wij zijn gekomen tot zes verschillende ruimten, die gezamenlijk alle mogelijke doelen van een bijeenkomst ondersteunen. Daarom kunnen we trots stellen, dat welk doelen je ook voor je sessie onderkent; in Loods7a vind je één of meerdere ruimten die je maximaal ondersteunen bij de realisatie van je doelen.

Zes unieke ruimten

 Aantal personenVierkante meters
Werkplaats10 – 120140
Koffiebar4 – 4090
Bibliotheek2 – 625
Atelier4 – 3585
Directiekamer14 – 1660
Kapel12 – 1430

Een beproefd concept waarmee u alle kanten op kan

Uw bijeenkomst succesvol laten zijn?

Laat ons u helpen en adviseren en samen zullen we er alles aan doen om maximaal resultaat te behalen!